MENU

GRUPA ŁUKASIUK POLSKA Sp z o.o.

a.: Olędy 5, 08-106 Zbuczyn
t.: +48 25 753 18 19 e.: biuro@grupalukasiuk.pl w.: www.grupalukasiuk.pl

nip: 8212648885 regon: 365995603 krs: 0000649969
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 50 000.00 zł