MENU

Hale namiotowe rolnicze

hale namiotowe rolnicze
hale namiotowe rolnicze

Garażowanie pojazdów i przyczep rolniczych.

Hale namiotowe garażowe umożliwiają optymalizację rozwiązań konstrukcyjnych do indywidualnych potrzeb mi. uzyskania odpowiedniej liczby miejsc postojowych dla pojazdów, przyczep, sprzętu i maszyn oraz szaf technicznych dla podręcznych narzędzi.

Serwis sprzętu i maszyn rolniczych.

Hale namiotowe serwisowe umożliwiają integrację narzędzi pomocniczych do technologii obsługi mi. wbudowania kanałów technicznych oraz podnośników kolumnowych dla pojazdów, przyczep, sprzętu i maszyn, w tym szaf technicznych dla podręcznych narzędzi.

Magazynowanie płodów rolnych.

Hale namiotowe magazynowe umożliwiają składowanie płodów rolnych w bezpieczny sposób z wykorzystaniem kubatury obiektu.

Hodowla zwierząt.

Hale namiotowe inwentarskie umożliwiają stworzenie indywidualnych uwarunkowań niezbędnych do prowadzenia zrównoważonej hodowli zwierząt.